YaPEIM » Soalan Lazim SANTUN

Soalan Lazim SANTUN

SOALAN LAZIM SANTUN

1. APA ITU SANTUN?

– Skim Anugerah Kecemerlangan Pelajar Nasional (SANTUN) telah diperkenalkan pada tahun 2006. SANTUN dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Majlis Agama Islam Negeri dan Seketeriat Ar Rahnu Serantau. Melalui SANTUN pelajar yang terpilih akan ditawarkan untuk berada di bawah skim ini bagi tempoh minimum 6 tahun atau sehingga tamat pengajian di peringkat institusi pengajian tinggi, berasaskan syarat dan peraturan yang disediakan.

2. MANFAAT MENJADI WARGA SANTUN?

a) Memberi apresiasi dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan (bagi minimum 6 tahun) kepada pelajar di Malaysia yang cemerlang dari segi akademik dan bukan akademik dengan keutamaan diberikan kepada pelajar dari latar belakang keluarga yang miskin dan dari kalangan pelajar yang pada peringkat awalnya dari kalangan anak yatim.

b) Memberi peluang kepada warga SANTUN untuk membina keupayaan kepimpinan melalui pelbagai medium dan aktiviti khususnya yang dilaksanakan melalui medium yang diwujudkan khususnya Kelab SANTUN Nasional dan Kelab SANTUN peringkat Kawasan.

c) Memberi peluang untuk warga SANTUN, membina minat dan menjayakan program pembangunan keusahawanan khususnya melalui program dan skim yang diperkenalkan melalui institusi khas yang diwujudkan bagi tujuan berkenaan iaitu Koperasi SANTUN Berhad.

d) Memberi peluang kepada warga SANTUN mengenali lebih awal mengenai alam pekerjaan/kerjaya melalui program penempatan (attachment programme) yang dilaksanakan dengan kerjasama institusi dan entity perniagaan yang dikenal pasti.

3. KELAYAKAN UNTUK LAYAK MENJADI WARGA SANTUN

– Pemilihan bagi kemasukan warga SANTUN dibuat berdasarkan beberapa kriteria. Secara amnya,pemilihan utama berdasarkan pelajar dari keluarga miskin dan anak yatim (asalnya) dan cemerlang akademik dan bukan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan cemerlang di peringkat Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Bagi SANTUN SERANTAU, pelajar dipilih di peringkat ‘o level’ atau setaraf dengan nya dari Negara Serantau yang menjadi anggota Sekretariat Ar Rahnu Serantau. Bagi SANTUN JUNIOR, pelajar dipilih berdasarkan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Malaysia, manakala SANTUN ADIK-ADIKKU adalah yang terpilih sebagai Finalis Program Realiti TV RTM-JAKIM.

4. APAKAH PENGISIAN SEPANJANG BERADA DALAM SANTUN?

– SANTUN diperkenalkan sebagai usaha untuk memberi peluang kepada warga SANTUN membina keupayaan kepimpinan melalui pelbagai medium dan aktiviti khususnya melalui medium yang diwujudkan seperti Kelab SANTUN Nasional dan Kelab SANTUN Peringkat Kawasan. Antara program-program yang dijalankan setiap tahun adalah seperti Program Perkhemahan Nasional SANTUN, Program Sireh Pulang Ke Gagang, Program Kembara SANTUN, Program Mentor-Mentee ADIK-ADIKKU dan Program Melahirkan Generasi Ilmuan Masa Depan.
Selain itu, warga SANTUN juga diberi peluang dalam membina minat dan menjayakan program pembangunan keusahawanan khususnya melalui program dan skim yang diperkenalkan seperti program Kemahiran Keusahawanan dan Program Kepimpinan Koperator Muda. Koperasi SANTUN Berhad juga ditubuhkan bagi tujuan yang sama.
Melalui skim ini, warga SANTUN juga diberi peluang untuk mengenali lebih awal mengenai alam pekerjaan atau kerjaya melalui program penempatan (attachment programme ) yang dilaksanakan dengan kerjasama institusi dan entity perniagaan yang dikenalpasti.

Top