YaPEIM » Skim Potongan Gaji (SPG)

Skim Potongan Gaji (SPG)

Skim Potongan Gaji

Tujuan

Menjadi saluran untk kakitangan bergaji tetap di sektor awam dan swasta memberi sumbangan untuk program-program Amal Jariah melalui YaPEIM. Sasaran Skim ialah semua pegawai dan staf beragama Islam daripada sektor awam dan swasta.

Kaedah Sumbangan

Penyumbang memberi persetujuan supaya gaji bulanan dipotong sekurang-kurangnya RM 1.00 sebulan melalui borang persetujuan yang disediakan.

Urusan potongan gaji dibuat melalui majikan masing-masing. Bayaran sumbangan akan diproses dan dihantar ke Pejabat YaPEIM sama ada melalui pejabat pembayar atau melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (tertakluk kepada sistem bahagian gaji masing-masing)

 

Muat Turun Borang

 

FAQ

Top

Leave a Reply