YaPEIM » Skim Khairat Nasional

Skim Khairat Nasional

Skim Khairat Nasional

Skim ini diperkenalkan oleh YaPEIM mulai tahun 2006 sebagai langkah membantu dari aspek kebajikan dan membangun usahaniaga kepada anggota keluarga kumpulan sasar yang kehilangan Ketua Keluarga / Ketua Isi Rumah dalam meneruskan kehidupan mereka

Objektif

Skim ini dilaksanakan adalah sebagai usaha yang berterusan bagi mempastikan kumpulan sasar Skim di seluruh Negara, secara psikologinya dalam keadaan selamat dan terjaga kebajikannya. Pada masa yang sama tumpuan diberikan kepada bantuan bagi memastikan keluarga berkenaan dapat meneruskan kehidupan mereka berasaskan sumber yang berterusan (hasil daripada kegiatan perniagaan yang diceburi).

Borang boleh dimuat turun di capaian di bawah :-

Borang PermohonanBorang Bantuan PendidikanBorang Bantuan PerniagaanMuat Turun Risalah

 

FAQ

Top

Leave a Reply