YaPEIM » Tabung Ibadah Qurban

Tabung Ibadah Qurban

Tabung Ibadah Qurban YaPEIM

Tabung Ibadah Qurban YaPEIM adalah merupakan inisiatif terbaharu YaPEIM dalam usaha memperkukuh ekonomi ummah. Tabung ini dikendalikan oleh Koperasi Ibadah Korban YaPEIM Berhad yang ditubuhkan dan didaftarkan oleh YaPEIM di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) pada 17 Jun 2011 bersamaan 15 Rejab 1432H

Objektif Utama

1. Meningkatkan kesedaran dan penyertaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah qurban secara terancang
2. Menyediakan kemudahan tabungan bayaran qurban secara ansuran
3. Melaksana dan mengagihkan daging qurban secara terancang untuk manfaat yang optimum kepada masyarakat Islam secara keseluruhan

Kelebihan / Keistimewaan Tabung Ibadah Qurban YaPEIM

1. Pelaksanaan lebih sistematik dan terancang

Dengan menyediakan kaedah tabungan dan pembangunan prasarana (portal dan saluran pembayaran) bagi memudahkan masyarakat untuk merancang dan turut serta dalam pelaksanaan Ibadah Qurban / Aqiqah setiap tahun.

2. Dipantau oleh panel khas yang berautoriti

Pengwujudan panel-panel ini adalah bagi memastikan halatuju berada di landasan yang betul dan perjalanan skim ini mencapai tahap profesionalisme pengurusan yang tinggi.

  2.1.  Jawatankuasa Panel Syariah (Khas) Tabung Ibadah Qurban YaPEIM

Dipengerusikan oleh Y.Bhg. S.S. Tan Sri Dato’ Seri Harussani Bin Hj Zakaria, Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan
manakala ahli Panel  Syariah (Khas) tersebut pula terdiri daripada Mufti Negeri Pulau Pinang, Kelantan dan
Terengganu.

  2.2.  Jawatan Panel Penasihat Dasar dan Operasi

Yang dipengerusikan oleh Pengerusi YaPEIM. Manakala ahlinya terdiri daripada ketua-ketua agensi seperti YaPEIM,
JAKIM, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS),
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan wakil Sekretariat Ar Rahnu Serantau.

3.  Agihan daging lebih optimum

Sejumlah 15,000 orang telah menerima manfaat daripada penganjuran program ini sejak diperkenalkan pada 2007.

4.  Tabungan anda terjamin

Pelaksanaan Tabung Ibadah Qurban ini telah mendapat khidmat nasihat dan pandangan daripada pelbagai institusi berautoriti / penguatkuasa undang-undang negara; antaranya Bank Negara Malaysia, Pejabat Peguam Negara, Majlis Agama Islam Negeri-negeri dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia

5.  Pelaksanaan Ibadah Qurban di Negara Serantau (Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia, Timor Leste dan Viet Nam)

Pemilihan negara-negara ini adalah berasaskan kepada keanggotaan di dalam Sekretariat Ar Rahnu Serantau dan negara yang berpotensi untuk diwujudkan.

6.  Dilaksanakan dengan kerjasama rakan pelaksana yang diiktiraf

Pemilihan rakan pelaksana ini adalah selepas dibuat semakan status penubuhan institusi-institusi tersebut dan mengambilkira hala tuju, misi dan visi yang digariskan.

Borang Penyertaan Tabung Ibadah Qurban YaPEIM

Anggota

Anggota Baru

Brosur

Daftar Borang Wakalah

 

FAQ

Top

Leave a Reply