YaPEIM » Program Food Bank YaPEIM 1.0 – Dry Food Negeri Kedah

Blog

Program Food Bank YaPEIM 1.0 – Dry Food Negeri Kedah

Seramai 200 keluarga dari Daerah Kota Setar menerima pek barangan keperluan asas yang diagihkan melalui Program Food Bank YaPEIM 1.0

Seramai 200 keluarga dari Daerah Kota Setar menerima pek barangan keperluan asas yang diagihkan melalui Program Food Bank YaPEIM 1.0

Inisiatif YaPEIM memperkenalkan Program Foodbank YaPEIM 1.0 kepada masyarakat yang kurang berkemampuan khususnya kepada keluarga dari kelompok B40 dengan mengagihkan pek barangan keperluan asas sekaligus mencapai matlamat dan tujuan asas pelaksanaan program ini.

Pengagihan bantuan food bank ini dilakukan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah melalui Pejabat Agama Daerah Kota Setar yang membantu mengenalpasti keluarga yang layak untuk menerima bantuan.

Semoga Allah merahmati para penyumbang ke Tabung Amanah YaPEIM dan sekaligus dapat memberi manfaat dan meringankan bebanan penerima.

Top

Comments are closed.

Top