YaPEIM » Perbincangan antara YaPEIM dan UMK dalam pemantapan perlaksanaan program Sosio Ekonomi

Blog

Perbincangan antara YaPEIM dan UMK dalam pemantapan perlaksanaan program Sosio Ekonomi

Ketua Pengarah YaPEIM bersama pengurusan utama mengadakan lawatan dan sesi perbincangan bersama Universiti Malaysia Kelantan

Top

Comments are closed.

Top