YaPEIM » Program Membangun Ilmu Pengurusan Islami

Program Membangun Ilmu Pengurusan Islami

Program Membangun Ilmu Pengurusan Islami

Akademi Pengurusan YaPEIM Sdn.Bhd. adalah institusi milik penuh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) yang ditubuhkan pada 16 Julai 1996 di bawah Akta Syarikat 1965. Antara matlamat pengwujudan Akademi adalah untuk membangun, mengembang dan mempraktikkan konsep pengurusan dari perspektif Islam dengan menginstitusikan program-program latihan yang pelbagai.

Objektif korporat

  1. Membudayakan sistem Pengurusan secara Islamik khusus di kalangan Institusi Islam dan masyarakat umum
  2. Membangunkan pemikiran ummah bagi meningkatkan kemahiran dan keberkesanan pengurusan melalui persediaan program-program yang bersesuaian
  3. Memantapkan sisterm pengurusan serta meningkatkan prestasi dan martabat institusi-institusi Islam dalam pelbagai aspek bagi menghadapi cabaran semasa dan akan datang.

 
Muat Turun Risalah

FAQ

Top

Leave a Reply