YaPEIM » Pentadbiran YaPEIM

Pentadbiran YaPEIM

PENTADBIRAN YaPEIM
YaPEIM’s administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.A.B Perdana Menteri Malaysia

Y.A.B. Perdana Menteri adalah pengasas YaPEIM dengan diperuntukkan kuasa tertentu di bawah Suratikatan YaPEIM.
Bagi melicinkan pentadbiran YaPEIM, Y.A.B Perdana Menteri mempertanggungjawabkan Y.B. Menteri Di Jabatan Perdana Menteri memantau perjalanan YaPEIM.

Lembaga Pemegang Amanah
YaPEIM ditadbir oleh Pengerusi dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah (LPA) yang dilantik oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia. LPA YaPEIM adalah terdiri daripada tokoh serta pakar di dalam pelbagai bidang. Ketua Pengarah YaPEIM adalah Setiausaha LPA YaPEIM.

Pengurusan
Pengurusan YaPEIM diterajui oleh seorang Ketua Eksekutif yang bertaraf Ketua Pengarah dan dibantu oleh pasukan pengurusan, pegawai dan staf yang mempunyai pengalaman, kebolehan dalam pelbagai bidang dan komited dalam usaha memantapkan lagi perancangan dan perjalanan YaPEIM.

 

Top

Leave a Reply