YaPEIM » 2017 » December

Archive for December, 2017

Anugerah Pertandingan Video Pendek Cinta Muamalah Al-Kubro Awards 2017

Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) turut serta bagi menjayakan Majlis Anugerah Pertandingan Video Pendek Cinta Muamalah Al-Kubro Awards 2017 anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) yang telah diadakan pada 14 Disember 2017.
Penyertaan YaPEIM ini merupakan satu galakan kepada masyarakat bagi memahami serta menghayati
Konsep Muamalah Islamiyah yang tepat dan menyeluruh.

Top

Dialog Antara Penganut Agama

Tujuan diadakan forum ini adalah meningkatkan perpaduan dikalangan rakyat Malaysia serta saling menghormati dalam kepelbagaian bangsa, budaya dan agama.

Top
1 2 Page 2 of 2